Materiały będą stopniowo konwertowane i udostępniane. Lista według daty oryginalnej publikacji dokumentu.


16-02-1991 Co lubię a czego nie lubię a kim być chcę?
Proste wybory życie układające.

14-01-1992 Deklaracja wstępna

18-10-1992 Ścieżka bez interakcji
Model rozwoju intelektualno-psychofizycznego.

14-01-1993 Kształcenie kanonami antycznymi (Szkoła antyczna na dziś)
Projektowanie i wdrażanie współczesnego modelu kształcenia opartego na wartościach antycznych.

12-02-1993 Protokół SEPTIMVS

26-06-1993 Strategia - Punkty zwrotne (Działania szybkie w długim terminie)
Szybkie wykrywanie i adaptacja do wydarzeń stanowiących punkty zwrotne w różnych dziedzinach życia człowieka i/lub systemu społecznego.

16-01-1994 Lista priorytetów
Budowa i aktualizacja list priorytetów. Obiektywne funkcjonowanie w warunkach niestabilności emocjonalnej i/lub fizycznej.

19-02-1994 Strategia - Podejmowanie decyzji na podstawie informacji szczątkowych (Działania szybkie)

29-07-1994 Sztuki walki – Podstawy wojny psychologicznej
Bezkontaktowa walka z przeciwnikiem lub wieloma przeciwnikami.

17-08-1994 Sztuki walki - Żelazna Pięść
Jak zwiększyć odporność kończyn górnych i dolnych bez zbytniego narażania układu nerwowego, kostnego i krwionośnego. Metody treningowe. Rezultaty i minimalizacja niekorzystnych skutków treningu w długim okresie. Kontrola odczuwalnego poziomu bólu.

06-12-1994 Ścieżka z interakcją
Model rozwoju intelektualno-psychofizycznego.

07-12-1994 Protokół h'Arino

10-08-1995 Budowa relacji międzyludzkich (Interakcja zewnętrzna)

25-08-1995 MeDIX - Syntetyczny język do zapisu myśli służący, pięknie nowości obsługujący
Wersja 6. Składnia i semantyka. Operatory specjalnego zastosowania. Przykłady zapisu operacji matematycznych i logicznych. Translacja tekstów filozoficznych i historycznych. Matematyczny zapis poezji. Tekstowy zapis nutowy. Funkcje konwersji.

01-09-1995 Mechanizm emoReset

16-09-1995 Socjologia - Tworzenie nowego systemu społecznego (Nowy system społeczny)
Założenia teoretyczne i scenariusze realizacji dla współpracujących systemów równoległych. Systemy o podobnych wartościach, różnym stopniu realizacji tych wartości i różnych hierarchiach.

14-01-1996 Równanie życia
Sztuka dokonywania wyborów. Listy priorytetów. Parametryzacja równania i ustalanie współczynników kolejnych czynników. Punkty przegięcia ważne wybory oznaczające.

20-01-1996 Perfekcjonizm kontra zarządzanie czasem
Wszystkiego zrobić się nie da, niektóre rzeczy odpuścić trzeba. Racjonalny wybór zainteresowań przez ograniczanie ich liczby. Dogłębna analiza mniejszej liczby problemów lepsze rezultaty w głowie pozostawiająca.

14-04-1996 Socjologia - Weryfikacja wartości i hierarchii w systemie społecznym (Weryfikacja systemu społecznego)

17-08-1996 Biochemia i fizjologia mięśni
Optymalizacja parametrów wytrzymałościowo-szybkościowych włókien mięśniowych. Odnowa biologiczna po ekstremalnym treningu ...

27-08-1996 Sztuki walki – Nóż pod kontrolą
Techniki obrony i ataku nożem. Rzut do celu na małe i duże odległości do obiektów stałych i ruchomych.

16-09-1996 Sztuki walki – Siła woli kontra ograniczenia fizyczne organizmu
Kontrola umysłu nad możliwościami organizmu. Zwiększanie wydolności organizmu przez ciągłe przesuwanie granicy jego możliwości. Kontrola bólu i wykrywanie stanów krańcowych tuż przed uszkodzeniem ciała (zapobieganie kontuzjom).

06-10-1996 Protokół h'Atori Anu

10-11-1996 Wpływ SPA mistrzów na Wojaka Wielkiego
Sokrates->Platon->Arystoteles ... ----> ... Aleksander III Wielki.

13-11-1996 Zarządzanie dostępem do informacji niejawnej
Poziomy niejawności, odczyt/zapis/niszczenie, kategoryzacja/ocena ryzyka, zabezpieczenia. Nieświadome udostępnianie informacji.

30-12-1996 Filozofia abstrakcji nieoznaczająca
Realne korzyści ze sposobu myślenia, rzeczy w dużej skali obejmującego do rozwiązywania problemów kalibru każdego.

31-12-1996 Chemia - Tworzywa sztuczne
Proces produkcji, właściwości, wykorzystanie i oznaczenia.

13-01-1997 Optymalne zarządzanie w praktyce – Zarządzanie czasem
Znaczenie zrównoważonego rozwoju fizycznego i intelektualnego w długim terminie. Zaplanowany relaks i jego wpływ na zdolność do efektywnego wypełniania przypisanych sobie działań z dużą wydajnością i swobodą. Realizacja zadań wielotematycznych w krótkim czasie.

14-01-1997 Planowanie i prowadzenie eksperymentu psychologicznego
Przygotowywanie środowiska, wybór badanej grupy i określanie czynników. Analiza nieprzewidzianych skutków i aktualizacja modelu. Określanie wpływu osób trzecich lub czynników jednorazowych na wynik eksperymentu.

14-02-1997 Postawa społeczna – Abstynent pierwotny
Alkohol, papierosy i narkotyki. Moje rozważania dotyczące podstaw tworzenia jednostek silnych i niezależnych oraz obraz strony przeciwnej, czyli kierunek rozwoju jednostek słabych i podatnych. Uwarunkowania psychologiczne i społeczne innym kierunek z logicznego punktu widzenia właściwy wybrać utrudniające.

16-02-1997 Sztuki walki - Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Zwiększenie koordynacji ręka-oko, noga-oko.

18-02-1997 Zmiana ciała odporności - Warunki atmosferyczne
Wnioski z treningów płynące, ciała odporność zwiększające i brak konieczności noszenia strojów do pór roku dostosowanych oznaczające, odporność zresztą głównie od główki zależąca.

19-02-1997 Pozyskiwanie informacji ze źródeł osobowych
Budowanie stałej i tymczasowej siatki informacyjnej. Jawne i ukryte sposoby wymiany informacji.

13-08-1997 Socjologia - Interakcja systemów społecznych o różnych wartościach

17-08-1997 Protokół AMERI Uti

22-09-1997 Sztuki walki - Medytacja - kontrola nad ciałem
Kontrola oddechu i jej wpływ na wytrzymałość podczas długich okresów przeciążenia organizmu. Zamiana bólu na inne, mniej odczuwalne impulsy np. ciepło. Ogrzewanie i ochładzanie organizmu.

14-07-1998 Siła woli, siła umysłu, siła...oddania - Epitafium
Ku pamięci Neri.

24-07-1998 Zarządzanie emocjami, czyli endorfiny i adrenalina kontra ... spokój i opanowanie
Panowanie na własnymi emocjami. Reagowanie w sytuacjach zagrożenia i podwyższonego stresu. Wykorzystywanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Wprowadzanie organizmu w “stan zagrożenia” na żądanie. Umiejętność stabilizacji i wyjścia ze stanu ograniczonego rozumowania podczas niebezpieczeństwa lub stresu.

30-08-1998 Sztuki walki – Vajramushti i samurajska sztuka pięści w opracowaniu własnym (1996-1998)
Oparta na własnych doświadczeniach treningowych, sztuka optymalnego ataku i obrony. Pełne opracowanie od strony fizycznej i matematycznej przy uwzględnieniu biomechanicznej wytrzymałości części ciała. Teoria ruchu i optymalnego prowadzenia energii ciosu. Śmiertelne uderzenia.

30-08-1998 Sztuki walki – Kij zawsze pod ręką
Opanowanie kija jako broni podstawowej. Notatki, spostrzeżenia i ulepszenia w kolejnych technikach o specyficznych zastosowaniach.

20-09-1998 Obrona czy ucieczka - psychologiczne aspekty mechanizmów adaptacyjnych
Heterostaza, homeostaza, introjekcja, projekcja, racjonalizacja, prokrastynacja i inne mechanizmy równowagę zaburzające.

20-09-1998 Logika życiem sterująca, ze stosem faktów się ścierająca
Podejmowanie decyzji na podstawie czynników obiektywnych. Proces decyzyjny stosujący emocje jako “tylko” jeden z czynników branych pod uwagę, pomagający „tylko” przewidzieć odbiór wyników przez innych uczestników negocjacji.

17-04-1999 Organizacja struktur niejawnych
Przygotowywanie modeli organizacyjnych opartych o rozproszoną strukturę niejawnych komórek jedno- lub wieloosobowych. Metody rekrutacji, szkolenia, komunikacji i zarządzania.

24-04-1999 Bajki - Kangurek Tommy w walce z porywaczami

24-04-1999 Bajki - Lwiątko Elvis odkrywa Kobiety

25-04-1999 Bajki - Lwiątko Elvis na polowaniu

25-04-1999 Bajki - Lwiątko Elvis uczy się strzelać

25-04-1999 Bajki - Lwiątko Elvis i płonące Latarnie

27-04-1999 Bajki - Dżdżownica Bonifacy i zgiełk dużego miasta

27-04-1999 Bajki - Dżdżownica Bonifacy zwiedza dżunglę

28-04-1999 Bajki - Suomi zwiedza miasto

29-04-1999 Bajki - Suomi i randka na pustyni

29-04-1999 Bajki - Kangurek Tommy i walka z samym sobą

17-07-1999 Wprowadzenie trybów filtrowanych dla wysoko niestabilnych stanów emocjonalnych (część I)
Tworzenie mechanizmów zabezpieczających dla tożsamości powiązanych z umyślnym podnoszeniem poziomu emocji. Graniczne tryby emocjonalne jako ostatnia linia obrony.

18-07-1999 Reprogramming psychofizyczny - część I (Transformacja psychofizyczna)

18-07-1999 Trening szybkościowy i wytrzymałościowy
Próg mleczanowy, próg tlenowy oraz tętno jako podstawowe parametry oceny stanu organizmu osoby uprawiającej sport.

13-08-1999 Pojęcie flagi i jej znaczenie
Tworzenie mechanizmu oddziaływania na psychikę ludzką związanego z całkowitą samokontrolą ponadnormatywnych zachowań. Awaryjne przełączanie tożsamości i minimalizacja efektów ubocznych. Kontrola stanów niezorganizowanych.

24-08-1999 Tworzenie tożsamości
Tworzenie zespołu cech przypisanej do danego profilu psychologicznego. Przełączanie profili. Wspomaganie procesu identyfikacji i kontroli bieżącego stanu przez wprowadzenie nazewnictwa i testów sprawdzających.

19-09-1999 Wprowadzenie trybów filtrowanych dla wysoko niestabilnych stanów emocjonalnych (część II)
Tworzenie mechanizmów zabezpieczających dla tożsamości powiązanych z umyślnym podnoszeniem poziomu emocji. Graniczne tryby emocjonalne jako ostatnia linia obrony.

21-09-1999 Krzywa rozwoju intelektualnego na przestrzeni dziejów
Czynniki warunkujące szybki rozwój cywilizacji oraz mechanizmy hamujące ten postęp.

21-09-1999 Struktury wyidealizowane i inne twory umysłu
Rozpoznawanie, tworzenie i obalanie 'perfekcyjnych' modeli postrzegania.

03-11-1999 Organizacja struktur niejawnych – Integracja grupy
Mechanizmy przeciwdziałające rozpadowi lub przejęciu grupy. Elementy zapobiegające wrogiemu działaniu członków organizacji.

27-11-1999 Steganografia - część I
Ukrywanie informacji w tekstach.

17-12-1999 Proces poznawczy dziecka jako czynnik determinujący poziom przyszłego rozwoju
Wpływ wczesnego rozwoju zdolności postrzegania złożonych interakcji otaczającego świata na szybkość uczenia i analizy ciągu zdarzeń przyczynowo-skutkowych.

30-12-1999 Psychologiczny model adaptacyjny – Czyli nad czym popracować aby się szybko dostosować…
Tożsamość adaptacyjna. Wypracowywanie schematów bazowych, których wariacje generują model odpowiednio dostosowany. Opis biernych modeli tła.

14-04-2000 Filozoficzna gadka nad niegodziwym wpływem streszczeń na umysł ludzki, logikę hamujących lub wręcz uwsteczniających, prawdę fałszujących...

06-05-2000 Wojskowość - Podstawy taktyki

12-05-2000 Wojskowość - Tłumik do broni palnej
Zasada działania, metody konstrukcji i testowania w warunkach domowych.

11-06-2000 Wojskowość - Podstawy taktyki - Oblężenie w ataku

13-06-2000 Socjologia - Układanie hierarchii podsystemów społecznych należących do większego systemu społecznego

05-07-2000 Wojskowość - Podstawy taktyki - Oblężenie w obronie

03-10-2000 Sztuki walki - Odporność organizmu
Trening odporności wrażliwych części ciała na atak. Metody treningowe, negatywne efekty uboczne i ich minimalizacja.

22-08-2001 Metodyka nauczania - konkurencja i adaptacja
Wpływ konkurencji na postępy w nauce. Szybkość adaptacji uczniów w konkurencyjnym modelu kształcenia.

22-08-2001 Uczeń mistrza prześciga... zanim się od ziemi odrywa
Procesy psychologiczne zachodzące w głowie ucznia spowalniające proces nauczania. Sterowanie wysokością "poprzeczki" i ich ilością w czasie. Zapobieganie efektom zbyt dużej pewności siebie przez urealnianie punktu odniesienia. "Zmuszanie" do samooceny i samorefleksji.

23-08-2001 Dowodzenie małymi zespołami wielozadaniowymi
Aspekty praktyczne zarządzania zespołem ogólnego przeznaczenia. Motywacja, dobieranie celów głównych i pobocznych oraz ich znaczenie w przygotowaniu psychofizycznym zespołu.

23-08-2001 Taktyka - testowanie zbiorów hipotez w planowaniu operacji

12-09-2001 Wojskowość - Działania operacyjne w terenie zurbanizowanym

12-09-2001 Entropia wartości pracy i jej znaczenie w rozwoju cywilizacji

23-10-2001 Przełączanie tożsamości
Kontrola stanu emocjonalnego, zasobu wiedzy i przyzwyczajeń dla osobnych tożsamości. Flagi jako mechanizm kontrolny.

07-12-2001 Zdolność logicznego myślenia a szybkość procesu poznawczego

11-12-2001 Crosstiming
Rozwiązywanie problemów metodą rzutowania wielopłaszczyznowego, wielodziedzinowego i historycznego.

16-12-2001 Wyższość prawa zwyczajowego nad prawem stanowionym

16-12-2001 Sztuki walki – Sztuka pięści
Adaptacja „Żelaznej Pięści” dla kobiet. Ukrywanie wizualnych oznak prowadzonego treningu. Przewaga psychologiczna w walce z mężczyznami.

16-12-2001 Bezpieczeństwo informacji elektronicznej - Dostęp online
Założenia odnośnie przetrzymywania informacji w postaci cyfrowej. Oddzielenie infrastruktury podłączonej do sieci publicznej od sieci fizycznie odciętej, w której składowane są wrażliwe dane.

16-12-2001 Rozdrobnienie siły nabywczej społeczeństwa podczas wojny/komunizmu i jej wpływ na rozwój ekonomiczny w okresie kapitalizmu
Dziedziczenie ekonomicznego sposobu myślenia oraz utrudnienia w tym procesie. Spadek materialny i intelektualny.

16-12-2001 Przerwa intelektualna czasów wojny, komunizmem poprawiona
Przerwa w rozwoju intelektualnym krajów postkomunistycznych związana z utratą rdzenia inteligencji podczas tych dwóch następujących po sobie rozdziałów historii. Wpływ otoczenia na ukierunkowanie rozwoju umysłowego jednostki.

16-12-2001 Sztuki walki - Żelazna Pięść - Ewolucja (1999)
Modernizacja i rozszerzenie technik o zapożyczenia, głównie z Wing Tsun.

16-12-2001 Doradztwo a nauczanie
Subtelna różnica w poziomie myślenia pobudzania i odpowiedzi udzielania.

16-12-2001 Skuteczne nauczanie
Metodologia nauczania. Pobudzanie wyobraźni i motywowanie do samodoskonalenia. Osiąganie nienasycenia intelektualnego i fizycznego u uczniów.

16-12-2001 Optymalne zarządzanie w praktyce – Szeroka działalność gospodarcza
Rozproszona geograficznie, wielosektorowa działalność gospodarcza.

17-12-2001 Optymalne zarządzanie w praktyce – Relaks i Praca
Rozkład czasu wolnego i obowiązków podczas dnia roboczego. Optymalny rozkład zajęć kreatywnych, mechanicznych, fizycznych i zwyczajnie nudnych, ale koniecznych do przeprowadzenia w harmonogramie dnia. Stałe punkty dnia lub zajęcia, których rozkład czasowy jest od nas niezależny.

26-12-2001 Optymalne zarządzanie w praktyce – Finanse – Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

03-01-2002 Rozwój intelektualny i fizyczny lekko ograniczony
Praca z osobami ograniczonymi mechanicznymi lub psychicznymi zaszłościami. Pomoc w przyspieszeniu rozwoju intelektualnego i motorycznego. Indywidualne podejście do osób, których problemy zaczęły się w wieku późniejszym. Ograniczanie negatywnych efektów psychologicznych i praca nad dostosowaniem trybu życia i rozwoju kariery zawodowej w nowych warunkach.

24-01-2002 Wprowadzenie do protokołu IPv6
Specyfikacja. Przykłady użycia. Jednoczesna obsługa IPv4 i IPv6 w każdej aplikacji sieciowej.

24-01-2002 Playing with a polygraph

28-01-2002 Blackers (vol.1) (Niedostępne komputery - Część I)
Projektowanie i budowanie komputerów do przetrzymywania i operowania na danych niejawnych.

28-01-2002 Wojskowość - Sprzęt wspomagający pracę strzelca wyborowego
Budowa i programowanie urządzeń mobilnych zwiększających efektywność strzelca na polu walki.

01-02-2002 Socjologia - Współdziałanie i interakcja ludzi należących do różnych systemów społecznych

10-02-2002 Family management - Zarządzanie rodziną
Relacje, wsparcie, otwartość, zdrowie, finanse, zainteresowania, stymulowanie rozwoju i kariery zawodowej. Czas wolny.

12-02-2002 Optymalne zarządzanie w praktyce - Planowanie kariery zawodowej
Wolny strzelec, własna firma, model korporacyjny.

12-02-2002 Optymalne zarządzanie w praktyce - Określanie odpowiedzialności kontra przydzielanie obowiązków
Divide and conquer. Metoda “dziel i zwyciężaj” w planowaniu zespołu.

12-02-2002 Optymalne zarządzanie w praktyce – Motywowanie pracowników a wydajność pracy

14-02-2002 Organizacja struktur niejawnych – Przepływ informacji elektronicznej
W jakim stopniu da się zinformatyzować współczesną strukturę organizacji niejawnej i stosować nowoczesne środki komunikacji?

18-02-2002 Optymalne zarządzanie w praktyce - Relacje w zespole
Warunki pracy, struktura grupy, konflikty personalne/rozwiązywanie sporów, konkurencja.

21-02-2002 Steganografia - część II
Ukrywanie informacji w plikach udostępnianych w sieciach typu P2P. Utrzymywanie rozproszonych baz danych zawierających informacje o miejscu i sposobie przetrzymywania informacji.

10-03-2002 Łączenie struktur jawnych i niejawnych oraz ich inkorporacja w strukturę przedsiębiorstwa

17-03-2002 Optymalne zarządzanie w praktyce - Płynność finansowa
Wpływ płynności finansowej na rentowność przedsiębiorstwa i akceptowany poziom ryzyka przy podejmowaniu decyzji przez osoby zarządzające.

17-03-2002 Podstawy mechaniki - Napędy płynowe - Układy pneumatyczne i hydrauliczne

17-03-2002 Podstawy mechaniki - Serwomechanizmy

23-03-2002 Podstawy mechaniki - Silniki cieplne i elektryczne

07-04-2002 Optymalne zarządzanie w praktyce – Zarządzanie tłumem
Wykorzystanie reakcji zbiorowych, często nielogicznych, do przewidywania efektów wynikających z zadanego przedsięwzięcia. Wpływ emocji na zachowanie tłumu i wykorzystywanie ich do sterowania zachowaniem grupy. Wszczepianie ścieżki wyboru.

12-06-2002 Walka elektroniczna - atak i obrona (podstawy teoretyczne)

12-06-2002 Wojskowość - Współczesne środki łączności na polu walki
Bezprzewodowa szyfrowana komunikacja między członkami zespołu i członem dowodzenia. Współczesne implementacje sprzętowe.

04-01-2003 EpistemeVersuDoksa - Czyli konflikt sposobu patrzenia
Episteme versus Doksa (EVD, Epiversum) - rozprawka poruszająca starożytny problem wyboru sposobu poznawania i postrzegania otaczającej rzeczywistości.

18-01-2003 Wpływ pracy w różnych strefach czasowych na stan psychofizyczny organizmu
Opis efektów ubocznych. Regeneracja umysłowa i fizyczna zapewniająca jednoczesne funkcjonowanie w dwóch strefach czasowych o znacznym przesunięciu czasu. Zrównoważone funkcjonowanie w długim terminie.

23-02-2003 Współcześni Androgyni

23-02-2003 Budowa sieci GSM/UMTS

24-02-2003 Jak zbudować i oprogramować własny VBTS
Przechwytywanie rozmów i wiadomości SMS w sieci GSM w warunkach domowych.

26-02-2003 Wprowadzenie do rynku kapitałowego

27-02-2003 Budowa sieci eDonkey2000
Protokół i zasada działania sieci. Aruna P2P Client.

27-02-2003 Budowa i zasada działania protokołu FastTrack
Kazaa, iMesh.

28-02-2003 Budowa i zasada działania protokołu Gnutella/Gnutella2

28-02-2003 Zarządzanie zespołem i strukturą organizacyjną
Zarządzanie organizacją, podział na mniejsze struktury, przydzielanie kompetencji i odpowiedzialności, systemy motywacyjne. Tworzenie i wdrażanie przepisów wewnętrznych.

01-03-2003 Rozproszone ataki typu DoS (DDos)

01-03-2003 Zarządzanie dokumentem elektronicznym
Podpisy cyfrowe, szyfrowanie, poziomy dostępu.

03-03-2003 Budowa sieci BitTorrent
Protokół i zasada działania sieci P2P. Aruna P2P Client.

16-03-2003 Optymalne zarządzanie w praktyce – Długoterminowe relacje z klientem
Terminowość, bezpieczeństwo wymiany informacji i doradztwo.

16-03-2003 Rola partnera życiowego i/lub rodziny z sukcesie komercyjnym
Modele współpracy, podział obowiązków i odpowiedzialności. Realizacja wsparcia i doradztwa poza strukturalnego.

24-03-2003 Optymalne zarządzanie w praktyce – Określanie ryzyka działalności gospodarczej

13-05-2003 Równania książkowe i metoda sprawdzenia książkowego
Wirtualizacja procesu podejmowania decyzji. Dlaczego wielowariantowe symulacje otaczającego świata dobrze sprawdzają się w podejmowaniu rzeczywistych decyzji. Rugowanie nieistotnych zmiennych. Przyspieszenie procesu decyzyjnego i zwiększenie poziomu jego bezbłędności.

25-03-2004 Walka elektroniczna - atak i obrona (implementacje)

27-03-2004 Optymalne zarządzanie w praktyce - Sztuka negocjacji

02-06-2004 Techniki prowadzenia przesłuchań i dzielenia się informacją
Sztuka uzyskiwania i przekazywania informacji.

23-08-2004 Wyższość procesu przetwarzania nad zdolnością zapamiętywania - Czyli jak zmusić mózg ludzki do kompresji fraktalnej stosowania
Zaskakujące następstwa tego eksperymentu, zwielokrotniające szybkość i jakość obróbki pobieranej informacji i ich pozytywny wpływ na pozostałe funkcje mózgu, w tym zdolność do składowania bardzo szczegółowej informacji w długim terminie i czas dostępu do tych danych.

17-02-2006 Walka elektroniczna - wywiad gospodarczy
Techniki uzyskiwania informacji drogą elektroniczną. Metody wyszukiwania, przetwarzania, filtrowania i przekazywania informacji zawartych w systemach IT przedsiębiorstw.

16-04-2006 Udostępnianie plików za pomocą kont pocztowych
Wykorzystanie protokołu SMTP. Peer2Mail (P2M), OpenP2M, Aruna P2M Client. Implementacja, testy wydajnościowe, bezpieczeństwo.

27-05-2006 Budowa i zasada działania protokołu ADC (Advanced Direct Connect)
DC++, Aruna Direct Connect Client.

04-11-2006 Portale społecznościowe jako źródło informacji
Sposoby zdobywania informacji ze źródeł webowych oraz konsekwencje dla ich użytkowników.

20-01-2007 Rozproszone systemy analizy trendów na rynkach międzynarodowych
Programowanie systemów do analizy trendów średnio i długoterminowych.

18-03-2007 Rynek pozagiełdowy i rozwój platform do zautomatyzowanego handlu elektronicznego
Opis możliwości i ograniczeń największych platform forexowych oraz ich wpływ na rozwój daytradingu na rynkach giełdowych i pozagiełdowych.

18-06-2007 Systemy transakcyjne (część I - podstawy teoretyczne)
Systemy do zarządzania wieloma portfelami inwestycyjnymi rozlokowanymi w wielu krajach i na wielu rynkach, należące do jednego lub wielu podmiotów gospodarczych powiązanych ze sobą w sposób wirtualny.

01-07-2007 Systemy transakcyjne (część II - implementacje)
Podsystemy: transakcyjny, księgowy, statystyczny i interface do dynamicznego ładowania nowych modułów. Opis API i przykładowe moduły.

06-10-2007 Dyskusja pseudo-NIE-anonimowa, czas zabierająca i rozwój hamująca
Portale społecznościowe i komunikatory sieciowe jako element destabilizujący równowagę psychologiczną człowieka. Skutki nadużywania komunikacji elektronicznej objawiające się zamianą realnych więzi interpersonalnych na relacje wirtualne. Wyalienowanie z życia rzeczywistego i problemy z prawidłowym odbiorem otaczającego świata. Rozwój wirtualnego 'ego'.

15-10-2007 Portale społecznościowe i fora dyskusyjne jako źródło informacji nijakiej
Wpływ popularyzacji blogów, forów dyskusyjnych oraz portali społecznościowych na szerzenie informacji pobieżnej, niesprawdzonej a nawet błędnej.

15-10-2007 Portale społecznościowe - Efekt 'specjalisty' online
Powstawanie elektronicznych 'specjalistów' dziedzinowych bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych.

15-10-2007 Portale społecznościowe, komunikatory, email i chmury - zagrożenia
Wpływ niezrozumienia nowoczesnych technologii na utratę prywatności życia codziennego i służowego. Handel i rozdawnictwo danych prywatnych oraz nadmierne zaufanie '(nie)zautomatyzowanym' i '(nie)bezpiecznym' systemom komputerowym po stronie serwera.

11-10-2008 Zachowanie uczestnika gry giełdowej
Wpływ okresów ciągłych sukcesów i porażek oraz okresów dużej i małej zmienności na rynkach na ryzyko podejmowane przez inwestora krótkoterminowego.

07-12-2008 GPGPU programming - NVIDIA CUDA

10-04-2009 Reprogramming psychofizyczny - część IV

04-10-2009 GPGPU programming - ATI Stream/AMD FireStream

18-10-2010 PrimumVitae (vol.1) - Potissimum
O ciągłości prawdy i ponadczasowości.

27-11-2010 Tworząc Rzeczywistość - Strategia przetrwania (Tom I)
Rzeczywistość jest tworzona przez Ludzi. Tworząc Ludzi kreujesz Rzeczywistość.

11-02-2011 O wyższości myślenia nad innych postrzeganiem, problemu prostego, jakim odtwarzanie się zdaje

02-03-2011 PrimumVitae (vol.2) - Omnia Simul
Interkonektory relacji ludzkich.

13-10-2011 Reprogramming psychofizyczny - część V

26-10-2011 Zadania i organizacja czasu - wykład wstępny
Przydatność do wykonywania zadań, liniowość, synchronizacja, superskalarność i podstawy zarządzania czasem.

08-12-2011 In progress...
Zmiana struktury Szkoły - Powołanie Sekcji Drugiej i planowanie ekspansji.

13-12-2011 It's the new beginning for all of us
Zmiana struktury Szkoły - Powołanie Sekcji Trzeciej - akt normatywny z przypisami i ceremoniałem.

13-12-2011 Blackers (vol.4)
Mobilne technologie do przechowywania danych. Anonimowa łączność bezprzewodowa.

14-12-2011 The New Frontier...
Zmiana struktury Szkoły - Powołanie Sekcji Czwartej.

14-01-2012 Struktura dowodzenia
Zmiana struktury Szkoły - struktura dowodzenia po reorganizacji.

17-03-2012 PrimumVitae (vol.3) - Evolutio
Tam, gdzie idea spotyka abstrakcję a abstrakcja zmienia się w rzeczywistość.

12-06-2015 Opolskie wybryki sprawiedliwości (Część 1)
Społeczeństwo lokalne, instytucje i rodzina kontra patologia pieniądza

12-08-2017 Reprogramming psychofizyczny - część VI
Aut amat, aut odit mulier, nil est tertium...

(w planach) Tworząc Tożsamość (Tom II)
Planowana data publikacji 2013

(w planach) Tworząc Siebie (Tom III)
Planowana data publikacji 2015

(w planach) Opolskie wybryki sprawiedliwości (Część 2)
Planowana data publikacji 2017

(w planach) Computer Forensics / Informatyka Śledcza - Analiza danych (Tom 1)
Planowana data publikacji 2016

(w planach) PrimumVitae (vol.4)
Planowana data publikacji 2016